Собственици

Тук можете да видите всички собственици на съответната единица.

Добавяне на собственик

За да добавите нов собственик, кликнете върху бутона + Собственик в раздел 'Собственици' на съответната единица. Въведете имейл адресa му.

  • Ако адресът съществува в системата, ще видите имейлът му в падащо меню и може да го изберете, като кликнете върху него. Кликнете върху бутона + Собственик.
  • Ако имейлът не съществува в системата, кликнете върху опцията с "+" в падащото меню. Попълнете данните на собственика и кликнете върху бутона + Собственик.
Внимание!

Преди да въведете каквито и да било данни на физически лица, моля, уверете се, че съответното лице е предоставило своето съгласие да запазвате, използвате и обработвате неговите лични данни във връзка с услугата, която извършвате.

Премахване на собственик

За да изтриете вече съществуващ собственик, кликнете върху чевения хикс в дясно на полето с името му. Потвърдете изтриването с клик на бутон Премахване.

За повече информация относно собственици виж Работа със собственици