Skip to main content

Работа с комплекси

На страницата с комплекси виждате списък с всички такива, които управлявате. В списъка се вижда наименованието на комплекса, както и местоположението му (къде се намира).

За да влезете в определен комплекс е необходимо да кликнете върху наименованието му.

Списък с комплекси

Всеки комплекс може да има повече от един мениджър/собственик.

При работа с комплекси можете да видите съответните единици и собственици, както и да генерирате справки за транзакциите на целия комплекс за определен период.