Skip to main content

Справки

История на вземания

Виж Справка Вземания

История на транзакциите

Виж Справка Транзакции.

Отчети

В раздел отчети можете да изтеглите справка за неплатени такси, авансови плащания както и справка за приходите (по вид) за избран от Вас период. Избирате вида на отчета, задавате периода и кликате върху бутон Изтегли.