Skip to main content

Табло

Таблото е мястото, където можете да добавяте обявления за съответната сграда. Това могат да бъдат съобщения за нововъдения, годишни бюлетини и всякакъв вид информация, която желаете да достигне до собствениците на съответната сграда. Това е електронният вариант на класическите табла за обявления, които обикновено се поставят в близост до входа на всяка сграда.

Вашият затворен комплекс е изключително модерен и бихте искали начинът Ви на управление да отразява това? Попитайте Вашия акаунт мениджър за възможността за инсталиране на електронно табло с жестово управление във фоайето на една или повече от Вашите сгради.

Добавяне на обявление

Кликате на бутона + Обявление. Попълвате полето заглавие, избирате от коя до коя дата да е видимо събието, написвате съобщението в поле съдържание и избирате чрез поставяне на отметка на уведомление дали желаете собствениците да получат уведомление за обявлението (при поставена отметка собствениците се известяват задължително по имейл и по желание по Viber и Telegram).

Създаване на обявление

Можете да добавяте снимки и/или документи към обявлението. Снимките ще са видими на електронното табло, а документите ще могат да се отварят чрез последване на връзката към тях (само от устройства, на които това е възможно). Ако сте избрали да изпратите уведомление, към имейла на същото ще бъдат прикачени всички снимки и документи.

Имайте предвид, че стандартното ограничение за размер на прикачените файлове в имейли е 10 МБ. Ако добавите снимки и файлове с общ размер по-голям от 10 МБ, е възможно уведомлението да не бъде получено!

За да добавите новото обявление кликате върху бутон + Обявление.

След като създадете уведомлението, същото ще бъде видимо на електронното табло на сградата. Ако сте избрали да изпратите уведомление, собствениците ще получат имейли с текста на обявлението, инструкции как да видят електронното табло на сградата и прикачени снимки и файлове, ако сте избрали да качите такива.

Създаване на обявление