Skip to main content

Работа със собственици

Списък със собствениците е достъпен:

  • на ниво Комплекс, раздел Собственици (достъпен чрез полето за навигация, което се намира непосредствено под наименованието на комплекса)
  • ниво Единица, раздел Собственици (достъпен чрез полето за навигация, което се намира непосредствено под наименованието на единицата)
  • връзката Клиенти в основното меню вляво.

Всеки собственик има уникален имейл адрес в платформата, т.е един адрес може да бъде регистриран само веднъж. За да получи достъп до информацията за своите единици и/или имоти е необходимо съответният собственик да се регистрира във Flattro с имейл адреса, който фигурира като собственик на единицата / имота. Регистрацията става от следния линк: www.flattro.bg/welcome

Всеки собственик (физическо или юридическо лице) може да притежава неограничен брой единици и/или имоти в системата. Освен имейл адрес и име, можете да добавяте различна по вид информация като: ИК (идентификационен код, напр. ЕИК или ЕГН), адрес по местоположение, телефонен номер. Имате и добълнително поле бележка, в което можете да добавяте всякаква друга необходима за Вас информация относно съответния собственик.

Преди да въведете каквито и да било данни на физически лица, моля, уверете се, че съответното лице е предоставило своето съгласие да запазвате, използвате и обработвате неговите лични данни във връзка с услугата, която извършвате.

Всеки собственик освен от съответната единица или имот можете да откриете и чрез използване на търсачката в горната част на екрана.

Списък

Тук можете да видите списък с всички собственици единици в съответния комплекс, вкл. техните данни за контакт. В списъка виждате името на собственика, несъбраните задължения на собственика (ако има такива; само при включено фактуриране), както и авансово събрани средства (ако има такива).

Можете бързо да разберете дали даден собственик е регистриран в системата, като потърсите иконата за регистриран собственик .

За да управлявате избрания от Вас собственик, кликнете върху името му/и. Можете да използвате и търсачката (горе в ляво), като изпишете името на собственика в полето за търсене и кликнете върху резултата в падащото меню.

На ниво собственик можете да разплатите непогасени вземания, да добавите аванс, да видите справки за всички транзакции и вземания на собственика, както и да променяте данните за контакт.

Можете да изтеглите информацията от списъка в Excel формат чрез бутона Изтегли таблица в края на таблицата долу в дясно.