Skip to main content

Работа с единици

Единиците са съставните части на един комплекс и се използват за разпределяне на приходите и разходите на комплекса. В най-честия случай единиците могат да бъдат апартаменти, гаражи, офиси, търговски помещения или просто клиентски номера.

Единиците се разглеждат на ниво Комплекс. При избиране на комплекс можете да видите комбиниран бутон с действия и списък с всички негови единици в раздел Единици.

Действия

Всички конкретни масови действия по управлението на единиците в комплекса се извършват чрез комбинирания бутон, който се намира непосредствено под полето за навигация.

1. Таксуване

Начислете периодичните такси ръчно.

Изберете дата на начисляване и се уверете, че таксите за начисляване са тези, които желаете да бъдат начислени. Ако желаете да начислите такси, различни от посочените, отворете настройки на съответния комплекс и включете и/или изключете съответните периодични таксувания.

Завършете таксуването чрез бутона Таксуване.

2. Добавяне на единица

Добавете нова единица към комплекса. Въведете име на единицата, етаж (по желание) и коментар (по желание). Завършете добавянето чрез бутона + Единица

3. Уведомления за просрочие

От раздел Единици на комплекса могат да се изпратят уведомления за просрочие само на вземания, за които няма издадена фактура. След като бъде издадена фактура, вземането е обвързано с конкретния собственик и уведомление за просрочие за същото може да бъде изпратено само от раздел Собственици.

Ръчно уведомете собствениците на единици, които имат просрочени вземания. За да филтрирате прецизно на собствениците на кои единици да се изпратят уведомления, изберете минимална сума на просрочието и колко дни трябва да са изминали от последното уведомление за просрочие. След като филтрирате списъка с единици можете да изберете конкретни единици или всички, които отговарят на критериите на филтъра. Изпратете уведомленията чрез бутон Изпрати уведмления.

Изпращане на уведомления за просрочие - единици

Списък

В списъка виждате името на единицата, бутон Управлявай имота (ако управлявате съответния имот), несъбраните задължения по единицата, както и авансово събрани средства (ако има такива). Всяка единица може да има един или няколко собственика, като контактната информация (име, имейл, телефон) е налична в списъка.

Списък с единици в комплекс

Можете бързо да разберете дали даден собственик е регистриран в системата, като потърсите иконата за регистриран собственик .

За да влезете в желаната от Вас единица, кликнете върху името и. Можете да използвате и търсачката (горе в ляво), като изпишете името на единицата в полето за търсене и кликнете върху резултата в падащото меню.

На ниво единица можете да добавите разход, да разплатите разход, да добавите аванс, да добавите или премахнете собственици, да видите справка за всички транзакции по единицата, както и да променяте настройките и.

Можете да изтеглите информацията от списъка в Excel формат чрез бутона Изтегли таблица в края на таблицата долу в дясно.