Работа с единици

Единиците са съставните части на един комплекс и се използват за разпределяне на приходите и разходите на комплекса. В най-честия случай единиците могат да бъдат апартаменти, гаражи, офиси, търговски помещения или просто клиентски номера.

Единиците се разглеждат на ниво Комплекс. При избиране на комплекс можете да видите списък с всички негови единици в раздел Единици. В списъка виждате името на единицата, бутон Управлявай имота (ако управлявате съответния имот) и несъбраните задължения по единицата (ако има такива).

За да влезете в желаната от Вас единица, кликнете върху името и. Можете да използвате и търсачката (в горен десен ъгъл), да изпишете името на единицата и да кликнете върху резултата в падащото меню.

Всяка единица може да има един или няколко собственика. На ниво единица можете да добавите разход, да разплатите разход, да добавите аванс, да добавите или премахнете собственици, да видите справка за всички транзакции по единицата, както и да променяте настройките и.