Работа със собственици

Всеки собственик има уникален имейл адрес в платформата, т.е един адрес може да бъде регистриран само веднъж. За да получи достъп до информацията за своите единици и/или имоти е необходимо съответният собственик да се регистрира във Flattro с имейл адреса, който фигурира като собственик на единицата / имота. Регистрацията става от следния линк: www.flattro.bg/welcome

Всеки собственик (физическо или юридическо лице) може да притежава неограничен брой единици и/или имоти в системата. Освен имейл адрес и име, можете да добавяте различна по вид информация като: ИК (идентификационен код, напр. ЕИК или ЕГН), адрес по местоположение, телефонен номер. Имате и добълнително поле бележка, в което можете да добавяте всякаква друга необходима за Вас информация относно съответния собственик.

Внимание!

Преди да въведете каквито и да било данни на физически лица, моля, уверете се, че съответното лице е предоставило своето съгласие да запазвате, използвате и обработвате неговите лични данни във връзка с услугата, която извършвате.

Всеки собственик освен от съответната единица или имот можете да откриете и чрез използване на търсачката в горен десен ъгъл.