Настройки

В раздела Настройки можете да редактирате данните за съответния собственик. След промяна по някоя/някои от данните натиснете бутона Запази в долен десен ъгъл.

Внимание!

Преди да въведете каквито и да било данни на физически лица, моля, уверете се, че съответното лице е предоставило своето съгласие да запазвате, използвате и обработвате неговите лични данни във връзка с услугата, която извършвате.

Важно

За да смените имейлът на собственика е необходимо да се свържете с Вашия акаунт мениджър.