Табло

Таблото е мястото, където можете да добавяте обявления за съответната сграда. Това могат да бъдат съобщения за нововъдения, годишни бюлетини и всякакъв вид информация, която желаете да достигне до собствениците на съответната сграда. Това е електронният вариант на класическите табла за обявления, които обикновено се поставят в близост до входа на всяка сграда.

Информация

Вашият затворен комплекс е изключително модерен и бихте искали начинът Ви на управление да отразява това? Попитайте Вашия акаунт мениджър за възможността за инсталиране на електронно табло с жестово управление във фоайето на една или повече от Вашите сгради.

Добавяне на обявление

Кликате на бутона + Събитие. Попълвате полето заглавие, избирате от коя до коя дата да е видимо събието, написвате съобщението в поле съдържание и избирате чрез поставяне на отметка на уведомление дали желаете собствениците да получат уведомление за обявлението (при поставена отметка собствениците се известяват задължително по имейл и по желание по Viber и Telegram). За да добавите новото обявление кликате върху бутон + Обявление.