Управление

В поле Наличност - имоти виждате общата сума на наличността по съответните сметки за всички имоти, които са в комплекса и които Вие управлявате. Пример: сумата по сметка депозит в брой представлява сбора на балансите по сметки депозит в брой на всички имоти, които Вие управлявате и които са в комплекса.

В поле Наличност виждате сумата на наличността по съответните сметки за комплекса към настоящия момент, напр. в брой, в банка и др.

Добавяне на събитие

Отчет

Потребителите с администраторски достъп разполагат с бутон Отчет. С него администраторът на сградата може да отбележи суми, които пропърти мениджърът периодично отчита.

Трансфер

Потребителите с администраторски достъп разполагат с бутон Трансфер. Той служи за прехвърляне на средства между сметки на комплекса (напр. при изтегляне на пари от банкова сметка съответната сума се прехвърля от сметка в банка към сметка в брой).