История на транзакции

История на транзакциите е основна фунцкия на платформата, чрез която можете да видите справка за извършените плащания за определен период от време. Можете да отбележите с отметка дали желаете в справката да се показват и всички премахната (изтрити) транзакции, както и отчетите.

За да видите справка за транзакциите, въведете периода, който желаете, като маркирате (кликате) първо върху началната дата и след това върху крайната дата на желания от Вас период. След избор на период натиснете бутона Извлечи. Ще видите всички транзакция от избрания период в хронологичен ред.

История на транзакциите ще откриете на няколко нива:

  1. История на транзакциите на ниво имот. Намира се в ИмотУправление.
  2. История на транзакциите на ниво комплекс. Намира се в съответния КомплексСправки.
  3. История на транзакциите на ниво единица. Намира се в съответната ЕдиницаСправки.
  4. История на транзакциите на ниво собственик. Намира се в съответния СобственикСправки.