Skip to main content

Справка Вземания

История на вземания

В полето Вземания можете да откриете списък с всички създадени вземания, както и генерираните документи (проформа фактури, фактури, кредитни и дебитни известия).

За да видите справка за вземанията, въведете периода, който желаете, като маркирате (кликате) първо върху началната дата и след това върху крайната дата на желания от Вас период. След избор на период натиснете бутона Извлечи. Ще видите всички вземания за избрания период в хронологичен ред.

Можете да изтеглите разнообразни справки в Excel формат чрез комбинирания бутон под извлечения списък. В полето История на документите можете да откриете списък с всички издадени документи (проформа фактури, фактури, кредитни и дебитни известия).

При по-голям обем от вземания (напр. при дълъг период на справката) е възможно да има значително забавяне при генерирането на историята!