Skip to main content

Настройки

В раздел Настройки можете да актуализирате информацията за имота. С поставяне/махане на отметка добавяте/махате различните видове разходи и приходи, които искате да има за съответния имот. Можете да добавите описание на имота, да коригирате площ, да отбележите колко спални и бани има в него.

Настройки - имот

Имате възможност за добавяне на снимки като това става с придърпване на желаната снимка/снимки върху посоченото поле или чрез клик върху самото поле.