Skip to main content

Комплекс

Когато имотът е в комплекс, който се управлява с платформата, в раздела Комплекс можете да видите допълнителна информация като дължими (просрочени) задължения, обявления на таблото, както и друга полезна информация за съответния комплекс.

Информация за комплекс - имот

Ако сте фасилити мениджър, можете да намерите повече информация относно управление на комплекси тук.