Skip to main content

Управление

В раздел История на наличност виждате графика за наличността на имота по месеци. В раздел Наличност Виждате сумата на наличността по съответните сметки, напр. общия депозит към настоящия момент, депозит в брой, отчетен депозит, депозит по банка и др.

Парични потоци - имотБаланс по сметки - имот
За администратори

Потребителите с администраторски достъп разполагат с бутон + Изплащане. С него се изплаща парична сума на собственика (напр. приходи от отдаване под наем). Въвеждате сумата, по желание добавяте бележка, отбелязвате датата на плащане, избирате от коя сметка е заплатена сумата и натискате бутон + Изплащане.

За администратори

Потребителите с администраторски достъп разполагат с бутон Трансфер. Той служи за прехвърляне на средства от една сметка в друга сметка (напр. при изтегляне на средства от банкова сметка).

Разплащане имот

За да разплатите дадено събитие, поставяте отметка до желаното събитие и кликате върху бутона Плащане.

История на транзакциите

Виж История на транзакциите