Добавяне на разход

Добавянето на разход е основна функция на платформата. Можете да добавите разход на няколко нива:

Разход на ниво комплекс

Tова е разход, който се отнася за цялата сграда. За да добавите разход на сградата отивате на КомплексУправление+ Събитие

Важна информация

Как става самото добавяне на разход? Попълвате име на събитието, избирате дали да е видимо (с поставяне на отметка на уведомление), по желание добавяте и описание. Избирате периода и поставяте отметка на разход. Изписвате сумата в поле ед.цена и количеството. След въвеждане на сумата, ще ви се появи автоматично да изберете какъв е видът на разхода и дата на падеж. За да добавите разхода кликнете върху бутон + Събитие.

Разход на ниво единица

За да добавите разход на единица отивате на съответната ЕдиницаУправление+ Събитие

Важна информация

Разходът на ниво единица представлява приход за съответния комплекс (или бизнесът, който управлява комплекса в случай на търговско управление на комплекса)!

Разход на ниво имот

За да добавите разход на имот отивате на съответния ИмотУправление+ Разход

Важна информация

Добавянето на разход на ниво имот е малко по-различно от това за единица и сграда. Тук имате възможност да отбележите като разплатен разхода и да изтеглите разписка още в момента на добавянето на разхода, както и да посочите валута, ако имате допълнителни валути, различни от основната. Можете да добавите и изображение (напр. снимка на касова бележка). Ако желаете да отбележите разхода като разплатен, поставете отметка на разплати . Веднага ще се появят опциите за разплащане: дата на плащане, платено от наличност и изтегли разписка (при поставяне на отметка след добавяне на разхода автоматично ще се изтегли разписка в pdf формат).