История на документи

В полето История на документите можете да откриете списък с всички издадени документи (проформа фактури, фактури, кредитни и дебитни известия).

За да видите справка за документите въведете периода, който желаете като маркирате (кликате) първо върху началната дата и след това върху крайната дата на желания от Вас период. След избор на период натиснете бутона Извлечи. Ще видите всички издадени документи от избрания период в хронологичен ред.

Внимание!

При по-голям обем от документи (напр. при дълъг период на справката) е възможно да има значително забавяне при генерирането на историята!