Добавяне на приход

Добавянето на приход е основна функция на платформата. Можете да добавите приход на няколко нива:

Приход на ниво комплекс

За да добавите приход на комплекс, отивате на съответния КомплексУправление+ Събитие

Наименувайте събитието, изберете желаната видимост и по желание добавете описание. Маркирайте приход в раздел финанси. Попълнете единична цена и количетсто. След въвеждане на сумата автоматично ще се появят и допълнителни полета. Попълнете датата на получаване на прихода, видът му, както и начинът на плащане. По подразбиране има поставена отметка на изтегли разписка. Кликнете върху бутонът + Събитие

Приход на ниво имот

За да добавите приход на имот, отивате на съответния ИмотУправление+ Приход

Наименувайте прихода, изберете датата, по желание оставете коментар в полето бележка. Попълнете сумата, изберете валута и посочете датата на която е получен приходът. Посочете видът на прихода и начинът на плащане. Маркирайте платецът на прихода. Автоматично е маркирано полето изтегли разписка. За да добавите прихода кликнете върху бутона + Приход

Полезно

При маркирано поле "изтегли разписка", разписката за прихода (в PDF формат) се изтегля автоматично след добавянето на прихода. Ако не желаете разписка, махнете отметката преди добавяне на прихода.